Hành động mua - bán thời điểm hiện tại

[:alarm_clock:| Đặc điểm của gia đoạn hiện tại? Cách hành động?

  1. Giai đoạn hiện tại không phải là ĐẨY GIÁ (TĂNG GIÁ), sự vận động của thị trường chung và đa phần cổ phiếu không phải là xu hướng tăng. Đa phần giá cổ phiểu sẽ giao động trong biên độ (hỗ trợ - kháng cự).

  2. Vẫn có những cổ phiếu khỏe nđt mở vị thế mua. Hãy chốt lời theo tỷ lệ khi có lãi (tham là mất điểm bán tối ưu).
    Không nên kỳ vọng lợi nhuận lớn.
    Không mua đuổi khi cổ phiếu đã tăng giá.

1 Likes

chốt ngủ cho ngon

1 Likes