Hành Trình lên 1288 và 1520

Sau những lần hô sập, hô 3 hay 4 đỉnh gì đó thì anh em muốn quay lại lại thị trường thì làm sao đây? Thị trường ngon nhất là khúc này và bắt đầu từ hôm nay…Mục tiêu ban đầu anh em mình là 1288 nhưng mình nghĩ sóng này kết thúc đâu đó 1520.

Mình gởi anh em vài cổ phiếu anh em theo dõi đầu tuần nghen:
#LCG 14.2
#DXS 11
#VND 24

#gbtrading #itp #vnindex #cophieu