Hành trình Thịnh Vượng tiếp tục

, , ,

Tiếp tục chặng đường với mã VHC được thêm vào danh mục chính.
Thêm vào đó, danh mục phụ cũng có 3 mã PSD, PVB và CLX cho mọi người tham khảo thêm.

SDT tư vấn: 0384725874

Cập nhật danh mục ngày 09/02/2021, phiên hôm nay không có lệnh chốt và không có lệnh mua mới. Cụ thể:

*** Danh mục chính:** Các mã trong danh mục sẵn sàng đóng vị thế khi thủng ngưỡng cắt.

*** Danh mục phụ:** 3 mã PSD, PVB, CLX phiên ngày mai về tài khoản, sẵn sàng đóng vị thế khi thủng ngưỡng cắt.

*** Lệnh mua mới:** Phiên hôm nay không có lệnh mua mới.

==> Hành động cần chú ý phiên ngày mai:

Cắt lỗ PVS khi thủng 26

Cắt lỗ PVB khi thủng 17

(Lệnh mua mới nếu có sẽ được thông báo vào gần cuối phiên giao dịch)

SDT tư vấn: 0384725874