Hành trình Thịnh Vượng

Tiếp tục hành trình với cổ phiếu HDB vào danh mục.

SDT tư vấn: 0384725874

Cập nhật danh mục ngày 26/01/2021, phiên hôm nay không có lệnh mua mới và không có lệnh chốt. Cụ thể:

*** Danh mục chính:** Các mã trong danh mục sẵn sàng đóng vị thế khi thủng ngưỡng cắt.

*** Danh mục phụ:** Chưa có mã.

*** Lệnh mua mới:** Phiên hôm nay không có lệnh mua mới.

==> Hành động cần chú ý phiên ngày mai:

Cắt lỗ BSR khi thủng 22

Cắt lỗ PVS khi thủng 26

Cắt lỗ ACB khi thủng 31

(Lệnh mua mới nếu có sẽ được thông báo vào gần cuối phiên giao dịch)

Cập nhật danh mục ngày 27/01/2021, phiên hôm nay không có lệnh mua mới và không có lệnh chốt. Cụ thể:

*** Danh mục chính:** Các mã trong danh mục sẵn sàng đóng vị thế khi thủng ngưỡng cắt.

*** Danh mục phụ:** Chưa có mã.

*** Lệnh mua mới:** Phiên hôm nay không có lệnh mua mới.

==> Hành động cần chú ý phiên ngày mai:

Cắt lỗ BSR khi thủng 22

Cắt lỗ PVS khi thủng 26

Cắt lỗ ACB khi thủng 31

(Lệnh mua mới nếu có sẽ được thông báo vào gần cuối phiên giao dịch)

SDT tư vấn: 0384725874