Hành trình trở thành ĐẠI GIA NGHÌN TỶ trên trường chứng khoán VN!

Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây.
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể.

4 Likes

10%/tháng ăn đều cũng gớm lắm. quan trọng là chọn cổ đúng

Quả t+ uy tín đấy cụ

Nhịp này có con nào vào mới ko cụ

Không phù hợp tiêu chí của mình. K múc lúc này

sao k chơi hst Q

Đồi thông 2 mộ.

Này thì bao nhiêu tháng đạt mục tiêu vậy cụ

1 Likes