Hapaco (HAP) dự kiến trả cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 4%

Hapaco (HAP) dự kiến trả cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 4%

Công ty cổ phần Tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán HAP - sàn HOSE) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2021. Theo đó, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 400 đồng. Như vậy, với 110,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ trả tổng cộng 44,4 tỷ đồng cổ tức cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/6 và ngày thanh toán dự kiến là 29/7. Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, HAP ghi nhận doanh thu đạt 135,98 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,93 tỷ đồng, lần lượt tăng 55,1% và 62,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 14,4% lên 17,8%. Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 91,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 11,54 tỷ đồng lên 24,14 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết không ghi nhận so với cùng kỳ là 4,12 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 16,7%, tương ứng tăng thêm 1,8 tỷ đồng lên 12,59 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Trong năm 2022, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 742 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 87 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 11,9 tỷ đồng, công ty chỉ hoàn thành 13,6% kế hoạch lợi nhuận năm. Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền kinh doanh chính âm 230,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 47,5 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 310,99 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 560,5 tỷ đồng, chủ yếu phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ. Như vậy, trong kỳ, công ty đã phát hành thêm cổ phiếu, tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813
ID người tư vấn: 6626- Trần Đình Quân