Hậu COVIT ai nhìn ra thời thế của FLC kẻ đó thoát lạm phát

THiên thời địa lợi nhân hòa. FLC đc định giá trên 40k mà nay mới có 12k…
_ Thiên: trên trời có BamBo sánh ngang cùng các dn trong nước và quốc tế khi các đường bay trong nước và quốc tế mở rộng dự bay khắp 5 châu
_ Địa: dưới đất thì khỏi nói hệ sinh thái FLC_BĐS trải dài từ Bắc tới nam tỉnh nào cũng có , đâu có FLC đó phát triển và tăng trưởng
Nhân: CT QUyết còi quá tài giỏi và chỉ có mình hắn làm đc việc lớn như thế… và hậu thuẫn là ai thì mn tự tìm hiểu
ai không có FLC trong tay kẻ đó đứng nhìn làm phát và dòng tiền bay hơi sang túi người khác
đầu tư khi em nó còn đổ chứ lức phất cờ tím rồi thì đuổi sao kịp… cp luôn tăng trưởng trong sự sợ haĩ và nghi ngờ
DIG, L14, NHA,IDJ, IDC đã đều tăng , FLC, TDC, IJC bắt đầu tàu chạy…
mời anh em cùng tham gia thảo luận và cho ý kiến đa chiều.