HBC giá này ổn không các cụ? XD BĐS chạy cả roài

Các cao thủ tư vấn giúp em với :slight_smile:

HBC hệ thông quản trị hơi gia đình nên không được hấp dẫn
hơn nữa hệ số nợ phải thu quá lớn so vơi vốn điều lệ

Anh Hải chủ tịch HBC cần cải tổ thêm các yếu tố này

về giá hiện vào FCN ngon hớn đấy

2 Likes

Vào sóng chỉnh đối HBC .chờ xác nhận quanh 15

Muốn về 15 thì phải đợi thủng 16.5 đã cụ ạ

Tuần này 18

vứt mẹ nó đi

HBC sao lại thế này, những ngày tăng như bão đâu rồi