HBC: 'Lộ diện' các ngân hàng mà HBC trả nợ sau khi bị 2 doanh nghiệp nước ngoài nắm 41,78% cổ phần

, , , , , ,

Tập đoàn Hòa Bình dự kiến thu về từ 2.640 tỷ đồng đến 3.190 tỷ đồng sau khi phát hành cổ phiếu để trả nợ cho các ngân hàng, số tiền này sẽ được dùng để trả nợ cho các ngân hàng gồm: BIDV 1.754 tỷ đồng, Vietinbank 997 tỷ đồng, MSB 158 tỷ đồng, NCB 135 tỷ đồng. Hai nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm gần 42% vốn của HBC sau đợt phát hành cổ phiếu để trả nợ này. Hai cổ đông dự kiến tham gia mua cổ phiếu của HBC là Primetech VN Development And Investment Joint Stock Company ( dự kiến mua 120 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 22,79% vốn điều lệ ) và Tumaz And Tumaz Enterpries Ltd ( dự kiến mua 100 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0% lên 18,99% vốn điều lệ ).

Thông tin chi tiết: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/lo-dien-cac-ngan-hang-ma-hbc-tra-no-sau-khi-bi-2-doanh-nghiep-nuoc-ngoai-nam-4178-co-phan-139821.html