HBC sắp phát hành 252 triệu cp riêng lẻ và hoán đổi nợ khi kinh doanh lỗ nặng

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình ( HBC ) thông qua phương án phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. HBC dự kiến huy động tổng số tiền từ đợt chào bán từ 2.640 tỷ đến 3.190 tỷ đồng, với mục đích thanh toán các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng. Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán là dưới 10 nhà đầu tư, số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời gian chào bán dự kiến trong quý 4/2023 - quý 1/ 2024. Danh sách chủ nợ chịu hoán đổi đợt này là trả gốc và lãi tại BIDV, VietinBank, MSB, NCB, VPBank và SeABank. HBC quyết định điều chỉnh số lượng phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ do thị giá cổ phiếu đang giảm hơn 28% trong vòng 3 tháng qua và kinh doanh của HBC khá bết bát.

Thông tin chi tiết: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tai-chinh-ngan-hang/hbc-sap-phat-hanh-252-trieu-cp-rieng-le-va-hoan-doi-no-khi-kinh-doanh-lo-nang-192966.html