Hbc

1 cổ phiếu khá là mạnh tương tự DXG tăng trần liên tục đó là HBC, anh chị và mọi người chú ý. Hôm nay dòng tiền lớn nhập cuộc. Anh chị và mọi người đang giữ mã yếu thì có thể cơ cấu chuyển qua HBC ạ.

HBC nay có tin gì mà dựng kinh thế nhỉ

Liệu có lên được 20 không nhỉ?