HCM tại sao mạnh hơn SSI và VND

, ,

Video ngày hôm nay là về cổ phiếu HCM
Với câu hỏi là tại sao HCM mạnh hơn SSI và VND trong giai đoạn hiện tại

Video chia thành 4 phần
1. Ngành chung
2. Kết quả kinh doanh quý 1.2024 của HCM
3. Tại sao HCM mạnh hơn SSI và VND
4. Định giá HCM

Về ngành chung: Anh chị có thể tham khảo trên channel của mình video phân tích VCI và VIX. Tưu chung mình đánh giá ngành chứng tích cực đến ít nhất quý 2.2024

Về kế quả kinh doanh của HCM trong quý 1.2024
(1) Mảng cho vay: Tăng trưởng dư nợ 17% và tổng dư nợ chiếm gần 70% tổng tài sản. Cho thấy HCM tâp trung mạnh vào mảng cho vay

(2) Tự doanh: Doanh mục tự doanh của HCM chiếm tỷ trong ko lớn và tập trung vào bluechip. Đáng nói là trong sóng quý 2.2024 thì tiền lại vào chủ yếu VN30. Tích cực

(3) Mảng môi giới: Thị phần môi giới quý 1.2024 cho thấy HCM đang cải thiện dần thị phần
.

(4) IB: chắc phải chờ đến năm 2025 dịch vụ IB bắt đầu mới nở rộ trở lại

Về việc lý do tại sao HCM mạnh hơn SSI và VND trong khoảng thời gian hiện tại khi HCM sắp vượt đỉnh mọi thời đại trong khi SSI và dặc biệt VND vẫn khá lẹt đẹt

  1. Tập trung nhiều vào mảng cho vay: Điều này thể hiện qua cấu trúc tài sản của HCM tập trung vào mảng cho vay trong khi SSI và VND phần nhiều vào tự doanh (đầu tư nhiều vào trái phiếu và hợp đồng tiền gửi)
  2. Tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn (VND cũng tăng trưởng tốt nhưng dính nhiều trái phiếu khó thu tiền và phốt bị hacked)
  3. Khả năng cao cổ đông nhà nước sẽ thoái vốn

Về việc định giá HCM: Xem chi tiết trong video