HDBank: Tổng Giám đốc đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu để đầu tư

Ông Phạm Quốc Thanh, thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM ( HDBank ), đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu HDB để đầu tư trong giai đoạn từ 23/11/ 2023 đến 22/12/ 2023. Cổ phiếu HDB hiện nằm trong rổ các chỉ số quan trọng nhất của HoSE và là danh mục đầu tư của nhiều quỹ ETF lớn. HDBank đã đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế 8.632 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023, tăng 7,7% so với cùng kỳ và hệ số ROE đạt 22,4%.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/hdbank-tong-giam-doc-dang-ky-mua-vao-2-trieu-co-phieu-de-dau-tu-188231120121314663.chn