HDG kì vọng BDS phục hồi khi dòng tiền quay trở lại

Triển vọng năm 2021 tốt hơn nhờ giá bán BĐS tăng

  • HDG ghi nhận doanh thu và LN ròng năm 2020 đạt lần lượt 4.999 tỷ đồng (+15,1% svck) và 968 tỷ đồng (+3,9% svck), hoàn thành 99,3%/93,7% dự phóng của chúng tôi. Đáng chú ý, dự án Hado Centrosa đóng góp lần lượt 62,3% và 70,7% vào doanh thu và LN ròng của công ty. Trong khi đó, doanh thu mảng năng lượng năm 2020 tăng 29,7% svck, ước tính đóng góp 15,7% vào tổng doanh thu công ty.
  • Trong 2 đợt mở bán đầu tiên vào tháng 12/2020 và 01/2021, dự án Charm Villas đã cho thấy khả năng hấp thụ ấn tượng với 150 căn được bán chỉ sau 2 ngày ra mắt. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường mới đây, giá bán sơ cấp của dự án Charm Villas đang cao hơn 40-45% sv dự phóng trước đó của chúng tôi. Do đó, chúng tôi điều chỉnh tăng dự phóng tổng giá trị phát triển (GDV) của dự án Charm Villas lên 4.700 tỷ đồng (+42,6%). Dự án này sẽ đóng góp khoảng 40- 45% tổng doanh thu của HDG trong năm 2021-23.
  • Điều chỉnh dự phóng của chúng tôi phản ánh: 1) giá bán trung bình cao hơn tại dự án Charm Villas và 2) chi phí lãi vay trong năm 2021-22 thấp hơn dự phóng trước đó nhờ chi phí vay giảm 0,8 điểm %. Chúng tôi ước tính doanh thu mảng năng lượng năm 2021 tăng 78,0% svck nhờ công suất thiết kế tăng 79,8% svck. Mặc dù doanh thu dự phóng năm 2021 giảm 9,1% svck, chúng tôi kỳ vọng LN ròng vẫn tăng 6,5% svck nhờ đóng góp lớn hơn của mảng năng lượng và biên LN gộp cao hơn của mảng BĐS.
  • Chúng tôi nâng giá mục tiêu 69,9% lên 50.300đ/cp nhờ việc 1) tăng EPS dự phóng năm 2021-22, 2) giảm 0,6 điểm % cho giả định WACC của mảng năng lượng và 3) chuyển năm cơ sở trong mô hình định giá sang năm 2021. Tiềm năng tăng giá là việc đưa vào khai thác các nhà máy năng lượng và dự án BĐS mới. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) thời tiết xấu ảnh hưởng đến hiệu suất các nhà máy điện và 1) doanh số bán hàng kém tại dự án Charm Villas.