HDG: siêu cổ BĐS hành trình 5x

HDG đã tạo mẫu hình vai đầu vai ngược, cổ phiếu FA tốt, quỹ đất vô biên, ko xúc lúc này thì xúc lúc nào ae !!!