HDG - Vượt được 45 ngàn!

Tập đoàn Hà Đô (mã HDG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2020. Theo đó, doanh thu hợp nhất quý 4/2020 của HDG đạt 1.168 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,6% so với cùng kỳ năm trước, luỹ kế cả năm đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng hơn 15%.
Chi phí tài chính của HDG tăng vọt lên 135 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ 2019 do các khoản phát hành trái phiếu và vay vốn để thực hiện dự án đầu tư, luỹ kế cả năm 2020 chi phí lãi vay của tập đoàn lên tới 379 tỷ đồng, tăng 60,8% so với năm 2019. Trong khi đó doanh thu tài chính giảm hơn 40 tỷ so với cùng kỳ 2019.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2020 đạt 379 tỷ đồng, giảm gần 4,5% cùng kỳ 2019, luỹ kế cả năm đạt 1.591 tỷ đồng, tăng 14,5%.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 4 đạt 298 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ 2019, luỹ kế cả năm đạt 1.260 tỷ đồng, tăng gần 13%.
Lãi ròng cổ đông công ty mẹ quý 4 đạt 204 tỷ đồng, giảm gần 29%, luỹ kế cả năm đạt 968 tỷ đồng, tăng 4% năm 2019.

Khuyến nghi: Mua giá 41.5 ngày 18/2
Trạng thái: Nẳm giữ

Link tải App về điện thoại nhận khuyến nghị IOS và Android: https://growthinvesting.page.link/app