Hé lộ doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Bảng xếp hạng VNR500 - top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023 của Vietnam Report cho biết các doanh nghiệp ngành dầu khí/ xăng dầu và ngân hàng chiếm số lượng áp đảo trong tốp đầu. Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên ( SEVT ) đứng đầu với doanh thu 661.300 tỷ và lãi sau thuế 50.000 tỷ trong năm 2022. EVN có doanh thu hợp nhất 463.000 tỷ nhưng không được đưa vào danh sách nhiều khả năng do lỗ hơn 20.000 tỷ. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ( PVN ) đứng thứ hai với 580.000 tỷ đồng và có nhiệm vụ quản lý và triển khai các hoạt động dầu khí trên lãnh thổ Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài. Trong số 20 doanh nghiệp có vị trí cao nhất VNR500, có 11 doanh nghiệp và ngân hàng lãi trên 10.000 tỷ đồng trong năm 2022.

Thông tin chi tiết: https://cafef.vn/he-lo-doanh-thu-va-loi-nhuan-cua-cac-doanh-nghiep-lon-nhat-viet-nam-188231122003947195.chn