Hé lộ nhà băng có mức lãi suất 9,5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng

Theo khảo sát mới nhất, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) là ngân hàng áp dụng mức lãi suất 9,5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Cụ thể, Techcombank là một trong những ngân hàng dẫn đầu bảng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ, mức tiền gửi từ 999 tỷ trở lên và khách hàng cam kết không được tất toán trước hạn áp dụng mức lãi suất 9,5%/năm.

Ảnh: Internet

Ở điều kiện thường, trong tháng 5/2024 khung lãi suất được điều chỉnh lên mức 2,4 - 4,5%/năm, kỳ hạn 1 - 36 tháng, lãi cuối kỳ. So với hồi tháng 4, biểu lãi suất mới ghi nhận tăng 0,2 - 0,4 điểm % tại tất cả các kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng hiện được áp dụng ở mức 2,4%/năm, cùng tăng 0,3 điểm %.

Đối với kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, lãi suất ngân hàng này cũng tăng 0,4 điểm % lên mức 2,7%/năm trong lần phát hành mới nhất.

Tại các kỳ lĩnh lãi 6 - 8 tháng và 9 - 11 tháng, lãi suất tiết kiệm được ngân hàng triển khai tương ứng là 3,7%/năm và 3,75%/năm, cùng tăng 0,3 điểm %.

Song song đó, khách hàng thường khi tham gia gửi tiết kiệm tại các kỳ hạn dài 12 - 36 tháng sẽ được triển khai mức lãi suất ưu đãi nhất tại hình thức này là 4,5%/năm, tăng 0,2 điểm %.

Bên cạnh đó, khung lãi suất dành cho nhóm khách hàng ưu tiên tại ngân hàng Techcombank cũng ghi nhận tăng 0,2 - 0, 4 điểm % ở tất cả các kỳ hạn và cao hơn khoảng 0,05 - 0,15 điểm % so với nhóm khách hàng thông thường. Sau điều chỉnh, khung lãi suất dành cho nhóm khách hàng Priority được nâng lên mức 2,5 - 4,55%/năm. Trong khi đó, khách hàng thuộc nhóm Private sẽ được hưởng lãi suất mới là 2,55 - 4,6%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn, lãi suất ngân hàng được niêm yết chung là 0,05% mỗi năm.

Hoặc, khách hàng cũng có thể tham khảo thêm các hình thức trả lãi khác từ Techcombank với mức lãi suất tương ứng là:

- Trả lãi hàng tháng: 2,3 - 4,4%/năm.

- Trả lãi hàng quý: 3,7 - 4,45%/năm.

- Trả lãi trước: 2,3 - 4,3%/năm.

Nguồn: Techcombank

Đan Chi-Link gốc

https://kinhtechungkhoan.vn/he-lo-nha-bang-co-muc-lai-suat-95nam-tai-ky-han-12-thang-234993.html