Hệ Sinh Thái FLC

Các cụ cho ý kiến xem trong HST FLC giờ con nào đáng mua nhất ạ ?

Mình nghĩ FLC, Art có thể tham khảo thêm ATB nhé!

1 Likes