Hệ thống đã được nâng cấp! Tks FPT

Biết thế này thì Hose phải nâng cấp từ lâu rồi. Chạy mượt lắm. Lâu rồi ko thấy bảng giá nhảy như vậy! FPT và kỹ sư rất tuyệt đấy!