Hệ thống được nâng cấp thật tuyệt vời

Biết thế này thì Hose phải nâng cấp từ lâu rồi. Chạy mượt lắm. Lâu rồi ko thấy bảng giá nhảy như vậy!