Hệ thống mới, kỷ lục mơí

Chào mừng Hệ thống giao dịch mới, chứng khoán đã có phiên giao dịch đỏ lửa, nóng hơn thời tiết ở Hà Nội

Kỷ lục thang máy Kangnam còn thua!

Tôi không thấy đỏ lửa, tôi thấy sàn lạnh toát