Hết thời lãi trăm tỷ, đại gia bất động sản rơi vào cảnh túng quẫn, hết tiền

, , , , ,

Các doanh nghiệp BĐS, xây dựng phải thông báo tạm dừng hoạt động, thậm chí giải thể do nguồn tài chính khó khăn, không có kinh phí để duy trì hoạt động và thiếu nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên. Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của hàng loạt doanh nghiệp bất động sản ghi nhận doanh thu giảm, lợi nhuận "bốc hơi" hàng trăm tỷ. CTCP Đầu tư LDG ( LDG ) ghi nhận âm 0,6 tỷ doanh thu thuần quý 3/ 2023 ghi nhận âm 0,6 tỷ đồng, cùng kỳ đạt 6,8 tỷ đồng. Doanh thu quý 3 của CTCP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh ( DatXanh Services, DXS ) giảm 25% còn 509 tỷ đồng. Chi phí tăng khiến lợi nhuận sau thuế giảm 87%, từ mức 200 tỷ đồng chỉ còn 25 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, DXS đạt doanh thu hơn 1.500 tỷ, giảm 53%. Trừ chi phí, công ty lỗ gần 36 tỷ, cùng kỳ còn lãi 671 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://reatimes.vn/het-thoi-lai-tram-ty-dai-gia-bds-roi-vao-canh-tung-tien-20201224000023874.html