HẾT TIỀN HẾT TIỀN HẾT TIỀN tiền hết

Chẳng còn từ nào để nói về lái nữa, phải để con cá sấu chúa nó xem ntn nó mới cho ae ra tấm ra món được, nó đã có tin gì đâu

1 Likes

Hết tiền còn tình

Hết tiền thì tình cũng bay

1 Likes