HHV update BSC

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HHV

CTCK BIDV (BSC)

Doanh thu 12 tháng gần nhất của CTCP Khai thác hầm Hải Vân (HHV – UPCoM) là 1.230,61 tỷ đồng, tăng trưởng 0%. Lợi nhuận sau thuế 12 tháng gần nhất là 267,83 tỷ đồng, tăng trưởng 0%.

Chỉ tiêu ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 0,85% ROA trung bình 3 năm của công ty là 2,3%. Chỉ tiêu ROE(lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 3,62 %. ROE trung bình 3 năm của công ty là 13,22%. Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 68,67%. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 11,26%.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HHV với giá mục tiêu 27.300 đồng/CP.

Tăng trưởng 0% mà các bác cũng đưa vào KN được àh :joy:

2 Likes