Hình ảnh nhà đầu tư .... cập nhật liên tục

Trước mắt là phiên sáng nay, hình ảnh mới nhất, anh em tiếp tục cập nhật…

hình ảnh

4 Likes

Phiên hôm kia

hình ảnh

Ngày mai

Kết lại …

Anh em giờ nay sao rồi

2 Likes

em sai rồi

2 Likes

1 Likes

em sai rồi mà …

image

3 Likes

:joy: :joy: :joy:

1 Likes

Số phận của hàng lởm

2 Likes

đúng theo diễn biến :kissing_smiling_eyes: :kissing_smiling_eyes: :kissing_smiling_eyes:

1 Likes

bắt đầu thấy bỏ chân nến rồi đó. Đúng diễn biến, nhà đầu tư đã biết sợ thị trường. Sau đây sẽ là để đầu tư. Túc tắc nhặt hàng thôi các bác F247. Nhặt từ từ không lại tưởng đi ăn cướp như mấy cái chân nến vừa rồi. Hãi bọn nó quá. Về 1030 thì mới đúng là ngưỡng để trâu bò kéo.

1 Likes

ga
Mời các Cụ

TT đi viện, anh em f247 vậy là lành rồi, thoát được cú giảm vừa rồi
giờ cầm đa số tiền ung dung thôi

hôm trước bác Tặc bảo hạ tỷ trọng 50% là em hạ ngay hôm đầu tiên .sau 2 phiên hồi sau em bán sạch…

giờ còn 80% cash chưa giải ngân

3 Likes

Mình hạ ở gần đỉnh 100%, vẫn lái thêm được một đoạn lên đến đỉnh của 1 mã

1 Likes

giờ e mới thấy 1 vạn bài tren 319 cũng không bằng 1 lời khuyên của cao thủ dầy dặn kinh nghiệm trận mạc

hahahaa :grinning:

1 Likes

1030 thì lái chậm chứ tầm 108x thì sợ vẫn máu lái nhanh. Tiếc là đánh gãy Fibo 0.382

Nhưng mà nếu 1030 thì thị trường mới thực sự ổn định. Đè F0 cũng sẽ dễ hơn vì đúng kỹ thuật. Nếu về 1030 thì chắc là lái xuyên tết.