HND: Lợi nhuận 2021 "lao dốc"

Tin sốc nhỉ:
Nhiệt điện Hải Phòng: Lợi nhuận 2021 "lao dốc" mạnh | Thời báo Tài chính Việt Nam

1 Likes

Kinh doanh khó khăn lắm chứ không đơn giản như 1 số người lầm tưởng

Giá than tăng thì bọn nhiệt điện vỡ mồm