HND update VCSC

TCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan cho CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) nhưng giảm giá mục tiêu thêm 9%. Tuy chúng tôi tiếp tục cho rằng HND là một trong những công ty điện than có năng lực hoạt động tốt nhất tại Việt Nam, nhưng việc giá PPA cố định giảm mạnh hơn dự kiến đã làm cho triển vọng lợi nhuận sau thuế của HND xấu hơn đáng kể.

Chúng tôi giảm giá mục tiêu chủ yếu do giá PPA cố định của HND giảm 14%, một phần được bù đắp bởi: (1) chúng tôi dự báo giá PPA cố định của HND sẽ tăng 14% từ năm 2024 sau khi hoàn thành đầu tư vào dự án xử lý khí thải, (2) chúng tôi dự báo tỷ lệ WACC giảm 0,5 điểm phần trăm do dự phóng lãi suất phi rủi ro thấp hơn của chúng tôi, và (3) tác động từ việc chúng tôi cập nhật giá mục tiêu từ cuối năm 2021 sang giữa năm 2022.

Chúng tôi giảm dự báo lợi nhuận sau thuế báo cáo giai đoạn 2021-2023 thêm khoảng 38% chủ yếu do giá PPA cố định giảm trong năm 2021. Trong khi đó, chúng tôi tăng dự báo lợi nhuận sau thuế báo cáo giai đoạn 2024-2025 thêm 19% để phản ánh mức tăng của giá PPA cố định từ năm 2024 và – ở một mức độ thấp hơn – chi phí khấu hao giảm tương ứng với kế hoạch của ban lãnh đạo.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế báo cáo của HND sẽ giảm 67% YoY trong năm 2021 do giá PPA cố định dự kiến giảm, sản lượng điện hợp đồng thấp hơn và không ghi nhận thu nhập bất thường, một phần được bù đắp bởi chi phí khấu hao giảm 500 tỷ đồng.

HND đang giao dịch tại EV/EBITDA năm 2021 là 5,8 lần, dựa theo dự báo của chúng tôi, thấp hơn so với trung vị EV/EBITDA trung bình 4 năm của một số các công ty cùng ngành là 10,1 lần. Khuyến nghị tích cực của chúng tôi còn đến từ mức chia cổ tức bền vững 1.200 đồng/CP (lợi suất 6%) mỗi năm của công ty.

Rủi ro: Giá trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) thấp hơn dự kiến đối với HND.

Tham gia room tư vấn tại
https://zaloapp.com/g/nlkxwa365
phí giao dịch 0.1 %,margin lãi 9.9 %
Liên hệ zaalo 0986344056

HND đã công bố báo cáo tài chính Quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt là 2,268 tỷ đồng (-8,7% yoy) và 260 tỷ đồng (-51% yoy). Sản điện thương phẩm đạt 1,5 tỷ kWh (+7% yoy), trong đó sản lượng Qc được phân bổ là 1,4 tỷ kWh (+16% yoy). Lợi nhuận của HND giảm mạnh là do giá bán điện cố định sụt giảm mạnh sau khi hết giai đoạn giá profile. Nhưng, theo dự báo của BVSC lợi nhuận của HND sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2022. Kết quả kinh doanh năm 2021 sụt giảm mạnh nhưng chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của HND sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trong năm 2022 nhờ: Sản lượng điện theo hợp đồng gia tăng. Năm 2021, HND chỉ được phân bổ 5,2 tỷ kWh Qc. Năm 2022, chúng tôi ước tính sản lượng Qc của HND được phân bổ khoảng 5,5 tỷ kWh (+5,8% yoy). Sản lượng và giá bán trên thị trường phát điện cạnh tranh tăng mạnh mẽ trong năm trong 2022 nhờ những yếu tố: (1) nhu cầu tiêu thụ điện gia tăng khi nền kinh tế phục hồi; (2) tình hình thủy văn kém thuận lợi cho thủy điện; (3) sự cố kỹ thuật nghiêm trọng ở một số nhà máy phát điện; (4) giá trần và giá CAN trên thị trường phát điện cạnh tranh gia tăng. Cổ tức gia tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Kết quả kinh doanh sụt giảm trong năm 2021 thì nhiều khả năng HND chỉ trả cổ tức được tương đương kế hoạch (8%) hoặc cao hơn kế hoạch một chút. Tuy nhiên lợi nhuận của HND tăng trưởng mạnh mẽ trở lại trong năm 2022 cũng như HND sẽ thanh toán hết toàn bộ nợ vay vào 2024 giúp cho tỷ lệ cổ tức HND sẽ tăng lên mạnh mẽ trong những năm tới. Quan điểm đầu tư Kết quả kinh doanh năm 2021 sụt giảm mạnh làm cho cổ phiếu HND đã đi ngang trong suốt cả năm 2021. Tuy nhiên, HND sẽ trở lại mạnh mẽ trong năm 2022 với mức tăng trưởng lợi nhuận ước tính khoảng 92%. HND cũng sắp thanh toàn hết nợ vay và khấu hao đang giảm nhanh giúp cho HND có thể gia tăng tỷ lệ cổ tức lên mức rất cao trong những năm tới. Cùng với đó, mức định giá của HND cũng rất hấp dẫn với mức giá mục tiêu theo phương pháp DCF là 27.300 VND/CP (tiềm năng tăng giá 44% so với mức giá đóng cửa ngày 21/01/2022 là 19.000 VND/CP). Do đó, Chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu HND với mức giá mục tiêu là 27.300 VND/CP

Quý I/2023, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (UPCoM: HND) ghi nhận sản lượng điện đạt 1.334 triệu kWh (tăng 21% so với quý trước, giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái), ở mức thấp tương đương dự đoán của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC). Sản lượng điện giảm mạnh so với cùng kỳ chủ yếu do lượng than đầu vào cho sản xuất điện được cung cấp ở mức thấp (có tháng chỉ đủ than cho sản xuất sản lượng điện hợp đồng), nhu cầu phụ tải thấp, và sản lượng điện hợp đồng thấp hơn so với cùng kỳ với hệ số alpha Qc trong tháng 3 ở mức 75%. Sản lượng điện giảm mạnh so với cùng kỳ tuy nhiên doanh thu quý I/2023 ghi nhận 2.571 tỷ đồng (tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái), chủ yếu đến từ giá bán điện trung bình ở mức cao (tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái) (do giá than đầu vào vẫn ở mức cao so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10 tỷ đồng (giảm 96% so với cùng kỳ năm ngoái) dù chi phí khấu hao năm nay đã giảm 71 tỷ đồng (giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái), chủ yếu do sản lượng điện phát thấp (Qc&Qm), trong khi đó giá than trong quý I/2023 vẫn neo ở mức cao (tương đương quý IV/2022), cản trở doanh nghiệp có lợi nhuận trên thị trường điện (CGM). Kết quả kinh doanh quý I/2023 kém khả quan, phù hợp với kỳ vọng của VDSC. Tuy nhiên, cho cả năm 2023, VDSC dự đoán lợi nhuận của HND sẽ cải thiện hơn so với cùng kỳ dựa trên các giả định chi phí lãi vay giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái) khi số dư nợ vay dài hạn giảm dần, sản lượng điện huy động và sản lượng điện trên thị trường điện tích cực hơn từ quý II. Từ nửa sau năm 2023, VDSC kỳ vọng HND có thêm lợi nhuận trên CGM khi thủy điện dần ra khỏi pha thuận lợi, với giả định giá than sẽ hạ nhiệt từ từ (giá than ký với TKV của HND đã bắt đầu giảm 200 nghìn đồng/tấn từ tháng 4/2023).

Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) trong năm 2023 lần lượt đạt mức 11.494 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái) và 539 tỷ đồng (giảm 1%). Sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt mức 6.402 triệu kWh (tăng trưởng 5%), trong đó Qc được giao đạt mức 5.154 triệu kWh. HND sẽ hoàn thành nghĩa vụ nợ vay vào năm 2024, giúp tăng hiệu quả hoạt động, giảm áp lực lãi vay và rủi ro chênh lệch tỷ giá cho Công ty. Ngoài ra, HND cũng sẽ hoàn thành nghĩa vụ khấu hao các hạng mục thiết bị máy móc vào năm 2026, giúp Công ty giảm khoảng 460 tỷ chi phí sản xuất hàng năm và cải thiện biên lợi nhuận. Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của HND trung bình đạt mức 1,3 – 1,5 nghìn tỷ/năm, hứa hẹn khả năng Công ty chi trả cổ tức cho các cổ đông có thể gia tăng mạnh mẽ trong những năm tới. Chúng tôi kỳ vọng HND sẽ chi trả cổ tức năm 2023-24 lần lượt ở mức 10% và 13% mệnh giá, tương đương suất cổ tức 6,7 - 8,7%. Mặc dù còn gặp một chút khó khăn trong ngắn hạn ở tình hình cung ứng than cho sản xuất điện, chúng tôi vẫn ưa thích HND trong dài hạn nhờ: (1) tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ điện dự kiến khoảng 7-9%/năm trong các năm tiếp theo, đặc biệt khi miền Bắc gặp rủi ro thiếu điện từ nay đến 2025; (2) HND sẽ hoàn thành nghĩa vụ nợ vay vào 2024 và nghĩa vụ khấu hao các hạng mục chính vào năm 2026, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động cho Doanh nghiệp, đồng thời hứa hẹn mức cổ tức chi trả cho cổ đông tỷ lệ cao trong thời gian tới; và (3) Công ty đang giao dịch ở mức định giá rẻ. BVSC duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho HND, mức giá mục tiêu là 19.912 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 33,9%).