HNX song toàn nhiệm vụ thường xuyên và đặc biệt

Năm 2023, thị trường chứng khoán Việt Nam đã duy trì hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt và tăng tính minh bạch, kỷ cương. HNX đã tập trung vận hành đa thị trường ( cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh ) một cách an toàn, suôn sẻ, đặc biệt là hệ thống giao dịch thứ cấp trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã cho "quả ngọt" sau "nỗ lực vượt thời gian". Năm 2023, thị trường niêm yết tại HNX có 327 mã cổ phiếu và 68 mã TPDN với giá trị niêm yết đạt hơn 223,57 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường đạt 391,2 nghìn tỷ đồng, tăng 39,3% so với năm 2022. Thị trường UPCoM có 862 cổ phiếu với giá trị đăng ký giao dịch hơn 438 nghìn tỷ đồng, giá trị vốn hóa đạt 1.054 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hnx-song-toan-nhiem-vu-thuong-xuyen-va-dac-biet-144352-144352.html

10 Likes