HO đơ nặng

Không bán được mà xập thì
BLu thành penny
Thành giấy lộn hết

Ko đổi được giấy lấy tiền thì lãi cũng thành lỗ

Không bán được thì sập thế quái nào được :))

1 Likes

Chủ sòng vẫn bán tốt

Thế thì ngược lại chủ sòng họ cũng mua tốt

1 Likes

Hôm nay thử bán chút mà HO đơ ko bán nổi
Nguy hiểm thật nhỏ lẻ ơi

Qua HNX upcom chơi thôi

Mua cũng thế báo lỗi từ 14h5 :frowning:

1 Likes

Tẩy chay HO ngay và luôn
Giá cp thì trên trời

Chạy ko nhanh chết ráng chịu

HO cái bô to quá