[HỖ TRỢ] Hỏi bất cứ cổ phiếu nào và tôi sẽ phân tích kỹ thuật nó

Một điều chắc chắn là biên sideway của thị trường cứ hẹp dần

Có tính nhầm hoặc có thông tin nhầm không bạn?

Dạ ko nhầm, tỷ lệ chi trả tính trên mệnh giá, tỷ suất tính trên thị giá. Có thể vào thời điểm viết bài và thời điểm đọc bài thị giá thay đổi nên ra sai số, em sẽ ghi lưu ý cho người đọc sau. Cảm ơn anh/chị.