[HỖ TRỢ] Phân tích kỹ thuật mọi cổ phiếu [2]

sắp giao dịch lại rồi ne, mọi người đang quan tâm cp nào

1 Likes

Hpg ạ

1 Likes


Dạ HPG có 2 phiên điều chỉnh lành mạnh, trong phiên tới nếu có điều chỉnh nữa thì có thể mua vào với tỷ trọng nhỏ, đảm bảo vùng giá dưới 21 là được.
Tuy nhiên đó chỉ là mua để trading trong ngắn hạn với tỷ trọng nhỏ.
Đừng all in full margin vì vẫn còn rủi ro tiềm tàng.

1 Likes

Cho mình hỏi mbb bạn nhé

1 Likes

MBB của chị Hằng


Trong kịch bản tích cực: VNindex bỏ qua những tiêu cực về KQKD, tăng nhờ sự thúc đẩy của dòng vốn nước ngoài → MBB vượt cản 20 với KL lớn, hướng tới mục tiêu tiếp theo 23.7
Kịch bản tiêu cực: test lại 18.

1 Likes

Cho hỏi Lcg giờ vào được k ad

LCG người trong cuộc muốn ra, người ngoài cuộc muốn vào

Thanks ad