Hoa Kỳ điều tra công ty bán thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc

Applied Materials, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất của Mỹ, đang bị điều tra vì có khả năng trốn tránh các hạn chế xuất khẩu đối với nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC. Các nguồn tin cho biết, nhà sản xuất thiết bị bán dẫn lớn nhất của Mỹ đang bị Bộ Tư pháp điều tra vì có khả năng trốn tránh các hạn chế xuất khẩu đối với SMIC. Giá trị đơn hàng của Applied Materials là "hàng trăm triệu USD". Cổ phiếu của công ty đã giảm 7,3% sau tin tức này và công ty đã báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý.

Thông tin chi tiết: https://viettimes.vn/hoa-ky-dieu-tra-cong-ty-ban-thiet-bi-san-xuat-chip-cho-trung-quoc-post171637.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_noibat_vt&utm_campaign=noibat