Hoàn thành làm sạch dữ liệu nhà đầu tư, người được cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong tháng 3/2024

Chính phủ Việt Nam vừa ký Chỉ thị số 04/ CT - TTg về việc đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo.
Cung cấp các tiện ích cho người dân, quản lý xã hội trên ứng dụng VNeID, đặc biệt là quản lý xã hội như tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, khai báo tạm trú, tạm vắng...; tích hợp ứng dụng VNeID với các dịch vụ cho người dân như dịch vụ ngân hàng, mua sắm, thanh toán, giáo dục, y tế, tiện ích cho đối tượng yếu thế.

Thông tin chi tiết: https://fili.vn/2024/02/hoan-thanh-lam-sach-du-lieu-nha-dau-tu-nguoi-duoc-cap-chung-chi-hanh-nghe-chung-khoan-trong-thang-32024-830-1156276.htm

3 Likes