Hoàng Anh Gia Lai (HAG) lập kỷ lục kinh doanh sau màn xoá nợ kinh điển với Eximbank

, , , , ,

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai ( HOSE: HAG ) đã lập kỷ lục kinh doanh quý IV/ 2023 sau khi công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/ 2023. Doanh thu thuần quý cuối năm tăng 16% so với cùng kỳ, lên 1.898 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ sau quý II/ 2016. Trái cây là mảng đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu, tương ứng tăng gần 68% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán quý IV/ 2023 tăng tới 39%, nhanh hơn đà tăng của doanh thu, đã khiến lợi nhuận gộp giảm gần một nửa, xuống còn 217 tỷ đồng.
Tuy nhiên, doanh thu tài chính của Hoàng Anh Gia Lai tăng đột biến nhờ thanh lý một số khoản đầu tư và được miễn giảm hơn 1.424 tỷ đồng lãi vay từ Eximbank. Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng gấp 4,76 lần so với cùng kỳ, đạt 1.107 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết: https://kinhtechungkhoan.vn/hoang-anh-gia-lai-hag-lap-ky-luc-kinh-doanh-sau-man-xoa-no-kinh-dien-voi-eximbank-221874.html

11 Likes