Hoàng Anh Gia Lai (HAG): "Rừng mơ" còn ở phía trước!

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai ( mã HAG ) không đạt được kết quả tích cực trong việc công bố các mục tiêu nhiều tham vọng. Công ty đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt ( LPBank ), tuy nhiên, đến nay chưa có thỏa thuận cấp hạn mức tín dụng hay khoản vay cụ thể nào được hai bên chia sẻ. Trong quá khứ, Hoàng Anh Gia Lai đã chuyển từ lĩnh vực kinh doanh lõi là bất động sản sang trồng mía và cây cao su, và trồng cây cao su khi cây cao su không mang lại hiệu quả kinh doanh như kỳ vọng. Năm 2014, doanh thu của Hoàng Anh Gia Lai đã dịch chuyển khi nhóm nông nghiệp gồm mía đường, bán bắp, mủ cao su ghi nhận doanh thu 1.473,3 tỷ đồng, chiếm 48% tổng doanh thu. Năm 2017, doanh thu từ chăn nuôi bò của Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận hơn 2.897 tỷ đồng ( chiếm 53,8% tổng doanh thu ), trong khi lĩnh vực mía đường, bán bắp, mủ cao su chỉ ghi nhận 718,63 tỷ đồng, chiếm 11% tổng doanh thu.

Thông tin chi tiết: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/hoang-anh-gia-lai-hag-rung-mo-con-o-phia-truoc-post334177.html