Hoạt động tín dụng trên địa bàn TP.HCM tiếp tục tăng trưởng

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM cho biết, tín dụng tháng 4/2024 trên địa bàn TP.HCM tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 1,31% so với cuối năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng tương ứng và gần bằng cùng kỳ này các năm 2020, 2023.

Từ đầu năm đến nay, hoạt động tín dụng tại TP.HCM sau khi giảm vào tháng 1 đã tăng trưởng trở lại vào các tháng sau đó. Cụ thể, tháng 2 tăng 0,01%; tháng 3 tăng 1,9% và tháng 4 tăng 0,35%. Như vậy, 4 tháng đầu năm, tín dụng trên địa bàn thành phố duy trì xu hướng tăng trưởng, tăng 1,31% và tăng 9,33% so với cùng kỳ.

Theo đó, tín dụng trung dài hạn tăng trưởng 1,96% trong 4 tháng đầu năm, trong khi tín dụng ngắn hạn chỉ tăng 0,6% là một dấu hiệu đáng mừng, cho thấy chính sách tín dụng và lãi suất tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp về vốn, về chi phí tài chính và kích thích doanh nghiệp mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh.

Tại TP.HCM, các chương trình tín dụng và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện tốt - Ảnh: Hải Anh

Các chương trình tín dụng và hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện tốt. Các tổ chức tín dụng ở TP.HCM đã cơ cấu lại nợ giữ nguyên nhóm nợ cho 40.568 khách hàng, với tổng dư nợ 46.793 tỷ đồng; Giải ngân gói tín dụng cho doanh nghiệp ngành lâm sản, thủy sản với doanh số đạt 2.521 tỷ đồng cho 1.639 khách hàng; Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp đạt 184.135 tỷ đồng cho 43.171 khách hàng.

Riêng chương trình cho vay các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp của TP.HCM đến nay đạt 222.198 tỷ đồng, với 3.634 khách hàng vay vốn, tăng 3,8% so với cuối năm 2023. Các tổ chức tín dụng cũng đã cho vay bình ổn thị trường đạt 3.631 tỷ đồng cho các doanh nghiệp bình ổn và doanh nghiệp thuộc chuỗi cung ứng, góp phần quan trọng vào bình ổn thị trường, giữ ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu.

Thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, địa phương của TP.HCM tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, sử dụng vốn hiệu quả, góp phần cho tăng trưởng kinh tế.

Minh Hạnh-Link gốc

https://vov.vn/kinh-te/hoat-dong-tin-dung-tren-dia-ban-tphcm-tiep-tuc-tang-truong-post1095315.vov