Hoạt động vận tải đường biển ra vào Israel vẫn bình thường

Lãnh đạo Cảng Ashdod cho biết hoạt động của cảng vẫn bình thường và các công ty vận tải quốc tế vẫn ra vào cảng bình thường. Xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas tại Dải Gaza diễn biến phức tạp làm gia tăng nguy cơ an toàn và gián đoạn đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường biển ra vào Israel. Cảng Ashkelon, nằm cách Dải Gaza khoảng 40km, là một trong 2 điểm trung chuyển quan trọng nhất cho hàng hóa xuất nhập khẩu ra vào Israel, cũng bị ảnh hưởng và phải chuyển sang chế độ hoạt động có kiểm soát. Các hải cảng ở Hadera và Haifa ở phía Bắc nằm xa hơn với vùng chiến sự nên hoạt động cũng ít bị ảnh hưởng hơn.

Thông tin chi tiết: https://www.vietnamplus.vn/hoat-dong-van-tai-duong-bien-ra-vao-israel-van-binh-thuong-post909004.vnp