Hồi phục phân hóa trước đáo hạn - Xử lý cán bộ sàn chứng khoán

Thị trường chứng khoán là tập hợp của rất nhiều thành phần tham gia, rất đa dạng. Mỗi bên đương nhiên có các chiến lược khác nhau về việc nắm giữ cổ phiếu, mua và bán, tầm nhìn, thời gian … dựa trên lợi thế, điểm mạnh/điểm yếu của riêng họ.
Sẽ thật khiên cưỡng khi các nhà đầu tư cá nhân có tài khoản vài trăm triệu, vài tỷ, chục tỷ lập chiến lược mua-bán, nắm giữ cổ phiếu tương tự như các quỹ với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Nhỏ lẻ có cần luôn sở hữu cổ phiếu trong tài khoản của mình, để tài sản cùng tăng giảm với thị trường như các quỹ lớn hay không ?
Bởi vì lợi thế của các cá nhân là có thể mua/bán cổ phiếu của mình chỉ trong thời gian ngắn, trong khi để các quỹ lớn tạo lập và thoát vị thế cần rất nhiều thời gian. Tại sao không tận dụng lợi thế của mình? Chúng ta có thể chờ đợi cổ phiếu về mức rẻ hợp lý để mua vào, và thoát ra khi thị trường không thuận lợi.
Không phải lúc nào cũng cần sở hữu cổ phiếu trong tài khoản, đôi khi và có thể rất lâu, chúng ta cần giữ tiền trong tài khoản của mình. Mỗi người, cũng cần phải có cho mình chiến lược mua/bán riêng để tồn tại và kiếm được lợi nhuận.
Hiện tại thị trường vẫn đang trong nhịp hồi phục, mục tiêu là vùng 1280-1300, vẫn chưa có sự xác nhận tạo đáy nên mọi hành động mua cổ phiếu chỉ là 50-50. Hãy kiên nhẫn, dù thị trường có tăng luôn thì khoản lãi chúng ta thua kém so với giá đáy chính là khoản bảo hiểm cho NAV của chúng ta.