Hỏi thăm của hòa

Ngày mai mọi người sẽ mua gì nhỉ ? Đánh giá thị trường như thế nào ? Mọi người cmt nhé

Theo Hòa thấy thị trường đang thú vị đấy, thanh khoản bo hẹp v, cơ cấu quỹ, r lại họp cổ đông, mọi người đã có ý tưởng gì chưa ?

Hòa đang thấy SMC cũng hay đấy, mọi người thử đưa ý kiến về Chart xem, Chứ Hòa thấy cơ bản doanh nghiệp này vui r đó. nhìn Chart Hòa tự nhiên thấy “ĐIỂM MUA POCKET PIVOT” thú vị ghê

Ai chưa biết Pocket Pivot, muốn tìm hiểu nhắn Hòa hoặc cmt ở dưới nhé :smiley:

3 Likes

Coi vui mà trần nhỉ, có ai viết bài về SMC chưa nhỉ

3 Likes

DRH cũng có điểm PP đó

1 Likes