Hồi thật rồi hay cơ hội ra hàng?

TT cứ giảm sốc rồi lại tăng như chưa hề có cuộc chia ly
Nhà đầu tư giờ đã quá quen rồi, rơi sâu không hoảng loạn, hôm sau tiền múc ầm ầm

Mở tài khoản ưu đãi: 097.522.8813
Skype :quantran0211