Hỏi thật!

anh hỏi thật mấy chú.sao cắm đầu múc 1500d toàn tin tốt?1000d bán đổ bán tháo? :laughing:

2 Likes

mua giá cao bán thấp hả? :laughing:

1 Likes

múc lúc tin tốt bán tin xấu hả? :laughing:

2 Likes

ối dời ơi.trời kíu mấy chú. :laughing: :+1:

nay nó hô 900d bán tất 1000d đợi 900d múc hả?nay mai múc dòi nó hô 800d có bán 900d đợi 800d không? :laughing:

ngẫm kĩ dòi trả lời hộ anh với đông anh F0.anh đéo hiểu kẹc dì. :laughing:

Chỉ có bọn ngu múc 1500 chứ thằng khôn nó bán nhé

1 Likes

đéo phải bọn nó ngu.do tâm thần tin báo lá cải và mấy thằng quũ ngoại hô 1800d đó. :laughing:

Câu hỏi của khủng long xanh à

1 Likes

đùa tí. :laughing:

bát cừu phông bạt :slight_smile: đến mà hỏi thầy A8 của Cừu phông sẽ có câu trả lời, 1500 hô múc húc xúc lên đại za :slight_smile:

2 Likes

chú có đầu đó.làm dì phải ngẫm.ck phải có người hô.dd chia sẻ quan điểm.cấm đổ thừa. :laughing:

hihi

anh bảo hpg giống kẹc lúc 50k.17k hất xuống thằng nào dtu lâu.ok. :laughing:

chơi vui trò này,
bát cừu phông bạt hô 1000,
tui hô dưới 1000,
bát cừu phông bạt nhận kèo ko?

đáy do ndt tháo cống.còn do bọn lái.sao biết? :laughing:

lúc xanh không mua đỏ lấy gì cắt lổ :laughing:

1 Likes

anh không nhận.mms nó muốn đập 500d ok.bọn đồ tể đó. :laughing:

:laughing: :laughing:

bát cừu phông bạt, biết thế thì đừng hô hào hão nữa,
VNindex sẽ về dưới 1000 với xác suất rất cao,
ACE nhỏ lẻ cấm bắt đáy, cấm bắt dao rơi,
đợi thị trường cân bằng bình ổn hãy múc ko có muộn