Hôm nay 19/1 bắt đáy KLF t0 10-20%

Cơ hội trước mắt rồi…chờ là thằng khác nó cướp…

2 Likes

Klf khởi nghĩa rồi Bác

Bác gà ăn to klf sắp triệu $$ roài.

1 Likes

Bán luôn lên đầu bọn đang chặn dưới, không cho chúng nó thoát!

Làm nhẹ 10% mai thêm 10% nửa thắng ah…

Chuẩn bác ơi…bắt là dính…chạy đâu cho thoát

1 Likes

Hết tiền mới đau chứ. Đời chỉ hơn nhau thằng có xiền và ko có xiền.

Thôi đi . bắt hôm nay thứ 2 hàng về lỗ ngay . cục than hồng đã được chuyển Qua gà bay

Học việc bác khoai bao năm . cướp phải tàu chìm thế này ko ổn rồi

Thời điểm này mà ăn được tiền của đội Q đại hiệp . là cực giỏi đó ạ . Thứ 2 tuần tới cùng xem nhá

Đời hơn nhau timing
Lúc cần thì ko có bác nhể :)))