Hôm nay hình như 6x mã trần

Không biết các bác có đếm không chứ hôm nay có 6x mã tăng trần. Các bác xem lại xem ngày nào gần đây nhất có trên 6x mã trần thì biết đâu là đỉnh đâu là đáy thôi. Quan điểm như cũ không có gì thay đổi. Một năm sung túc nhé cả nhà :slight_smile:

2 Likes