Hôm nay long phái sinh ăn ngập mồm rồi!

Hôm nay thị trường đảo chiều ngoạn mục nên ai long phái sinh ăn lồi mồm rồi. Vào room phái sinh con cáo nhé, 2 ngày đầu tuần đều ăn 15 điểm.
Link vào Room nhé: https://bitly.com.vn/mxu2v3