Hôm qua rớt hàng, hôm nay FOMO

Thi trường VN luôn là những cú lừa, cứ ôm hàng cơ bản như thép hay chứng, kiên nhẫn kiểu gì cũng có trái ngọt