Hóng rumor

, ,

Rumor:

  • vix chia 1:1 và 20% cp
  • Dpm chia 40% cp và 20% tiền
  • SSI chia 10% tiền , thưởng 20% cp và phát hành 10:1 giá 15