HoSE bổ sung 11 mã chứng khoán bị cắt margin

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách bổ sung 11 mã chứng khoán niêm yết trên HoSE không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin).

Với việc bổ sung này, danh sách các mã chứng khoán bị cắt margin sẽ được nâng lên thành 104 mã so với danh sách vừa công bố tính đến hết tháng 3/2024.

11 mã chứng khoán bị cắt margin gồm: C32, C47, CRE, FCN, FIT, HU1, ICT, KPF, PSH, PTB, TLD.

Danh sách 11 mã chứng khoán niêm yết trên HoSE mới bị cắt margin gồm:

A.N/BNEWS/TTXVN

https://bnews.vn/hose-bo-sung-11-ma-chung-khoan-bi-cat-margin/328683.html