HOSE thêm 11 mã chứng khoán vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

, , , , , , , , ,

Nguyên nhân chính mà HOSE đưa ra là các này các công ty trên có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Họp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán...

Ảnh minh hoạ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Theo đó, HOSE vừa bổ sung 11 mã gồm C32, C47 , CRE , FCN , FIT, HU1, ICT, KPF , PSH, PTB, TLD vào danh mục các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Nguyên nhân chính mà HOSE đưa ra là các công ty trên có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán...

Qua đó, nâng con số danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ lên 104 mã gồm: HBC , HNG , HAG , HPX , HVN , NVL , OGC, POM, PPC, QCG, SMC, TNA, TTF...với các lý do chính dẫn đến tình trạng trên chủ yếu bởi: Lỗ kiểm toán bán niên 2023, báo cáo tài chính bán niên 2023 có ý kiến của đơn vị kiểm toán, chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch/đình chỉ giao dịch/chứng khoán có khả năng bị hủy niêm yết, thời gian niêm yết dưới 6 tháng,...

Hà Anh

https://vneconomy.vn/hose-them-11-ma-chung-khoan-vao-danh-sach-chung-khoan-khong-du-dieu-kien-giao-dich-ky-quy.htm