Hot: Hôm nay DIG CEO bung nóc!

Phiên hôm qua DIG gặp sự cố Pelosi và Phó CT tuy vậy DIG chỉ giảm nhẹ trong phiên và cuối phiên đã hồi phục đồng pha cùng VNI.
Tin xấu đã giúp DIG có phiên rũ bỏ hợp lý để hôm nay tiếp tục hành trình chinh phục lại đỉnh 42 trước chia.
Nđt “lăn chốt” đã có thể ăn trọn cổ tức!

Gió Đông đã nổi:

https://vietstock.vn/2022/08/chinh-phu-se-ban-hanh-nghi-quyet-de-thuc-day-giai-ngan-dau-tu-cong-manh-hon-nua-761-988911.htm

3 Likes

8AB82865-7583-49C0-B4CE-7574765EC558_4_5005_c

7 Likes

Thôi xong cổ đông dig ăn đòn

6 Likes

Chào mừng váy mới của Jean nhé!

4 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

Bản chất của mấy con chim lợn là 1 tay chửi, chê DIG để T+ chạy mất dép, sau đó chúng nó nhặt hết và lại tạo pic hô

Lên mạng nghe chim lợn hô là bán thì đúng não lợn rồi

T tưởng bọn chim lợn mới não lợn chứ

kakak

Mắc cừ thiệt

không những được bân bân PR mà còn được Khoa ám qua viếng nữa…chuyến này mệt rồi…

3 Likes

Xin Jin đấy! Đừng để bài thơ này trong pic của Jean.

Jin đọc thơ mà chỉ nhìn chữ thôi.

:pray::pray::pray::pray:

1 Likes

Làm thân trâu ngựa hô hào cho các a đi, ngoan thì hớt váng 5-10% nhé…:relieved:

1 Likes

Mía vãi đạn thật,đổi nick sao đánh hơi hay vậy…mắc cừ thiệt chứ

Thôi DIG,CEO gì ,sang DXG,IDC về bờ cho nhanh

243ACADA-2603-46DE-9FBB-26E469D78DA0

4 Likes

Tuấn mặt bầm lỗ nặng do đu đọt
Hi hi

Trên f này nếu Tuấn mặt bầm nhận ngâu nhì thì không ai dám đứng nhất

Jean nhiều mặt hô hào T+
Hi hi

Trên f này Jean nhiều mặt bị khoá nick nhì thì không ai dám đứng nhất

Về Pic DXg đi. Đi éo đâu cũng thấy ông hô DXg cẩn thận a Thìn úp cho đấy. Tuần này Dig 1 cây Ce nhé